Výstava ovocia a zeleniny 2019

Výstava ovocia a zeleniny
​​​​v Staškove 29. – 30. 09. 209
​​Na výstave ovocia bolo vystavené celkom 143 exponátov ovocia a zeleniny.
18 vystavovateľov vystavovalo 63 exponátov jabĺk, 13 vystavovateľov 63 exponátov zeleniny, 5 vystavovatelia 7 košov, 6 vystavovateľov 8 exp. hrozna, 2 vystavovatelia aranžmá, Ďalej sa bohatou expozíciou predstavila MŠ v Staškove, ŠKD pri ZŠ v Staškove i ZŠ v Staškove. ZO SZZ v Staškove sa rozhodla udeliť celkom 26 rôznych cien.
Komisia záhradkárov z Rakovej vybrala najkrajšie exponáty. Boli ocenené nasledovné exponáty :

Súťaž vo varení gulášu 2019 v Staškove

Dňa 7. júla 2019 sa uskutočnil v našej obci už 3. ročník súťaže vo varení guláša.

Zúčastnilo sa 10 družstiev.
Výsledné umiestnenie :
1. miesto družstvo - Kurty Žarec
2. miesto družstvo - Jurga - stav
3. miesto družstvo - KOMPAS

Video z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=zFA3n9HLXV0&feature=youtu.be

Zhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny 2018

ZO SZZ v Staškove usporiadala v dňoch 23.-24.09.2018 vo vestibule OÚ v Staškove výstavu ovocia a zeleniny. Samotnej výstave predchádzalo posvätenie úrody na svätej omši vo farskom kostole v Staškove p.farárom Mgr.Galusom.
Po skončení svätej omše privítal predseda ZO SZZ Dodek Ján návštevníkov vo vestibule obecného úradu a následne výstavu slávnostne otvoril starosta obce Ing. Šimčisko. Prvých návštevníkov privítal súbor Staškovanka a tiež staškovskí helingonkári (pozn. členovia ZO).

Výstava ovocia a zeleniny ZO SZZ V Staškove na rok 2018

Dovoľujeme si Vás pozvať na Výstavu ovocia a zeleniny SZO SZZ v Staškove, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.09-24.09.2018 v priestoroch vestibulu Obecného úradu v Staškove.

Čas konania výstavy:
Nedeľa 23.09.2018 09:00 - 17:00
Pondelok 24.09.2018 09:00 - 13:00

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny za rok 2017

Výstava ovocia a zeleniny sa konala v dňoch 1.a 2.10.2017 tradične v priestoroch vestibulu obecného úradu v Staškove. Úvod výstavy však započal atypicky. Mons. Anton Galus na žiadosť záhradkárov celebroval omšu, na ktorej požehnal úrodu zo staškovských záhradiek. Na omši sa zúčastnil starosta obce ING.Stanislav Šimčisko, samotní záhradkári a ostatní veriaci. FS Staškovanka s vedúcou Martinkou Pálenikovou pri tejto príležitosti zaspievali pekné piesne.

Výstava ovocia a zeleniny 1.,2.10.2017

Základná organizácia záhradkárov v Staškove usporiada v dňoch 1. a 2.10.2017 výstavu ovocia a zeleniny.
Termín výstavy:
1.10.2017 v čase 09:00. - 17:00
2.10.2017 v čase 08:00 - 13:00

Výstava ovocia a zeleniny 2.-3.10.2016 v Staškove

kvety výstava

ZO SZZ v Staškove organizuje 2.-3.10.2016, tak ako každý rok, výstavu ovocia a zeleniny. Bude sa konať v priestoroch obecného úradu v nedeľu v čase od 9:00 do 17:00.hod a v pondelok od 9:00 do 13:00 hod.
Inštalovanie výstavy začne v sobotu. Exponáty prineste v čase od 16:00 do 18:00 hod.
Žiadame členov ZO SZZ, ako aj nečlenov organizácie, aby priniesli svoje výpestky v uvedenom čase a v hojnom počte.
Vítané sú rôzne druhy ovocia a zeleniny, okrasné rastliny, interiérové rastliny, čaje, med, sirupy a pod.

Stránky

Subscribe to Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Staškove RSS