Členská schôdza

Maľovanie a upratovanie priestorov muštárne 2020

Koncom roku 2019 prebiehala na budove obecného výmena dverí a okien a zároveň zateplenie prízemných priestorov. Týkalo sa to tiež priestorov, ktoré využíva ZO SZZ v Straškove ako muštáreň.
V priebehu mesiaca január sa preto rozhodli záhradkári tieto priestory nanovo vymaľovať. Boli opravené poškodené omietky a zároveň natreté zárubne vnútorných dverí a lisovací stroj.
Maľovku vykonali členovia výboru a to konkrétne p.Dodek, Balala,Šupčík , Ján Machovčák,Ing. Konkol a Miroslav Grečmal.

Výstava ovocia a zeleniny 2019

Výstava ovocia a zeleniny
​​​​v Staškove 29. – 30. 09. 209
​​Na výstave ovocia bolo vystavené celkom 143 exponátov ovocia a zeleniny.
18 vystavovateľov vystavovalo 63 exponátov jabĺk, 13 vystavovateľov 63 exponátov zeleniny, 5 vystavovatelia 7 košov, 6 vystavovateľov 8 exp. hrozna, 2 vystavovatelia aranžmá, Ďalej sa bohatou expozíciou predstavila MŠ v Staškove, ŠKD pri ZŠ v Staškove i ZŠ v Staškove. ZO SZZ v Staškove sa rozhodla udeliť celkom 26 rôznych cien.
Komisia záhradkárov z Rakovej vybrala najkrajšie exponáty. Boli ocenené nasledovné exponáty :

Súťaž vo varení gulášu 2019 v Staškove

Dňa 7. júla 2019 sa uskutočnil v našej obci už 3. ročník súťaže vo varení guláša.

Zúčastnilo sa 10 družstiev.
Výsledné umiestnenie :
1. miesto družstvo - Kurty Žarec
2. miesto družstvo - Jurga - stav
3. miesto družstvo - KOMPAS

Video z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=zFA3n9HLXV0&feature=youtu.be

Zhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny 2018

ZO SZZ v Staškove usporiadala v dňoch 23.-24.09.2018 vo vestibule OÚ v Staškove výstavu ovocia a zeleniny. Samotnej výstave predchádzalo posvätenie úrody na svätej omši vo farskom kostole v Staškove p.farárom Mgr.Galusom.
Po skončení svätej omše privítal predseda ZO SZZ Dodek Ján návštevníkov vo vestibule obecného úradu a následne výstavu slávnostne otvoril starosta obce Ing. Šimčisko. Prvých návštevníkov privítal súbor Staškovanka a tiež staškovskí helingonkári (pozn. členovia ZO).

Výstava ovocia a zeleniny ZO SZZ V Staškove na rok 2018

Dovoľujeme si Vás pozvať na Výstavu ovocia a zeleniny SZO SZZ v Staškove, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.09-24.09.2018 v priestoroch vestibulu Obecného úradu v Staškove.

Čas konania výstavy:
Nedeľa 23.09.2018 09:00 - 17:00
Pondelok 24.09.2018 09:00 - 13:00

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny za rok 2017

Výstava ovocia a zeleniny sa konala v dňoch 1.a 2.10.2017 tradične v priestoroch vestibulu obecného úradu v Staškove. Úvod výstavy však započal atypicky. Mons. Anton Galus na žiadosť záhradkárov celebroval omšu, na ktorej požehnal úrodu zo staškovských záhradiek. Na omši sa zúčastnil starosta obce ING.Stanislav Šimčisko, samotní záhradkári a ostatní veriaci. FS Staškovanka s vedúcou Martinkou Pálenikovou pri tejto príležitosti zaspievali pekné piesne.

Výstava ovocia a zeleniny 1.,2.10.2017

Základná organizácia záhradkárov v Staškove usporiada v dňoch 1. a 2.10.2017 výstavu ovocia a zeleniny.
Termín výstavy:
1.10.2017 v čase 09:00. - 17:00
2.10.2017 v čase 08:00 - 13:00

Stránky

Subscribe to Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Staškove RSS