Nachádzate sa tu

Členská schôdza 5.3.2016

Členská schôdza

Výbor ZO SZZ Staškov Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu,ktorá sa uskutoční dňa 5.3.2016/sobota/ o 13:00 hod. v budove starej školy v Staškove.
Program:
1.Otvorenie, privítanie hostí a členov ZO SZZ
2.Schválenie programu jednania VČS
3.Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4.Správa o činnosti ZO SZZ Staškov za rok 2015
5.Správa o hospodárení ZO SZZ Staškov za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
6.Plán práce a hlavné úlohy na rok 2016
7.Správa kontrolnej a revíznej komisie o hospodárení ZO SZZ Staškov
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
10.Záver

Po skončení výročnej schôdze sa uskutoční posedenie členov ZO SZZ a hostí, následne losovanie tomboly. Drobné ceny do tomboly od členov ZO SZZ sú vítané.

Rubrika: