Nachádzate sa tu

Vyhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny za rok 2017

Členská schôdza

Výstava ovocia a zeleniny sa konala v dňoch 1.a 2.10.2017 tradične v priestoroch vestibulu obecného úradu v Staškove. Úvod výstavy však započal atypicky. Mons. Anton Galus na žiadosť záhradkárov celebroval omšu, na ktorej požehnal úrodu zo staškovských záhradiek. Na omši sa zúčastnil starosta obce ING.Stanislav Šimčisko, samotní záhradkári a ostatní veriaci. FS Staškovanka s vedúcou Martinkou Pálenikovou pri tejto príležitosti zaspievali pekné piesne.

Po skončení omše bola následne zahájená výstava. Starosta obce spolu so svojou zástupkyňou p. Terkou Šupčíkovou na úvod predniesli krátky otvárací prejav. Na výstave bolo vystavených tak ako každoročne dostatok exponátov a bolo sa na čo pozerať. Počas výstavy prebiehalo aj vyhodnotenie výpestkov, ktoré vykonali záhradkári z Rakovej a z Českej republiky.

Vyhodnotenie nakoniec určilo nasledovné poradie.

V kategórii Jablká:
1.miesto odroda IDARED - pestovateľ ING. A. Konkol
2.miesto odroda WITOS - pestovateľ p. Janík
3.miesto odroda GALA - pestovateľ ING. A. Konkol
4.miesto odroda BOHEMIA - pestovateľ ING. A. Konkol
5.miesto odroda PRIMA - pestovateľ p.Dodek
6.miesto odroda RUBÍN - pestovateľ p.Balala

V kategórii Hruška:
1.miesto odroda KONFERENCIA - pestovateľ ING. A. Konkol
2.miesto odroda LUCASOVA - pestovateľ p.M.Páleniková
3.miesto odroda BOSCOVA FĽAŠKA - pestovateľ ING. A. Konkol

V kategórii Zelenina:
1. cesnak, cibuľa - p.V.Krátka
2. kolekcia paprík - ING. A.Konkol
3. zeleninový kôš - p. V.Krátka
4. kolekcia paprík - p. M.Machovčák
5. tekvice - p. A.Badžgoňová

Zvláštne ceny boli udelené za kolekciu liečivých rastlín p. T.Šupčíkovej, za ploda lesa P.Ďurkáč a p. Smrečková. Vďaka patrí Základnej škole, Materskej škole a Školskému klubu detí vďaka ktorým sú priestory výstavy každoročne vyzdobené ich prácami na tému záhradka.
.
.30 vybraných exponátov umiestnila naša organizácia na okresnú výstavu v Čadci. Konala sa v dňoch 7.-8.10.2017.
Z nich 3 získali ocenenia. A to :
p.Vierka Krátka 1.miesto za zeleninový kôš, p.ING Konkol Anton 3. miesto za kolekciu paprík a 10. miesto za jablko odroda LIGOL

Rubrika: