Nachádzate sa tu

Zhodnotenie výstavy ovocia a zeleniny 2018

Členská schôdza

ZO SZZ v Staškove usporiadala v dňoch 23.-24.09.2018 vo vestibule OÚ v Staškove výstavu ovocia a zeleniny. Samotnej výstave predchádzalo posvätenie úrody na svätej omši vo farskom kostole v Staškove p.farárom Mgr.Galusom.
Po skončení svätej omše privítal predseda ZO SZZ Dodek Ján návštevníkov vo vestibule obecného úradu a následne výstavu slávnostne otvoril starosta obce Ing. Šimčisko. Prvých návštevníkov privítal súbor Staškovanka a tiež staškovskí helingonkári (pozn. členovia ZO).

Prvý deň výstavy bol venovaný najmä občanom Staškova a na druhý deň žiakom ZŠ v Staškove. Výstavu si pozrelo viac ako 200 návštevníkov nielen zo Staškova, ale aj záhradkári z družobných organizácií z Rakovej, Rudiny, Skalitého a Novej Bystrice.

Na výstave návštevníci mali možnosť vidieť celkom 152 exponátov ovocia a zeleniny od 31 vystavovateľov. Výstavu obohatili práce škôlkarov z MŠ v Staškove, práce žiakov ŠKD pri ZŠ v Staškove, ako aj samotné výpestky žiakov ZŠ z ich školskej záhrady.

Oživením výstavy boli aj 3 panely, ktoré nainštalovala ZO SZZ v Staškove pri príležitosti 55. výročia založenia. Na nich mali možnosť návštevníci spoznať prácu ZO v minulých rokov a zo súčasnosti. Na paneloch boli nainštalované fotografie, zbierka diplomov a ocenení.

Počty vystavených výpestkov:
94 exponátov jabĺk od 29 vystavovateľov, 10 exponátov hrušiek od 8 vystavovateľov, 1 exponát sliviek od 1 vystavovateľa , 11 exponátov hrozna od 7 vystavovateľov a ostatná zelenina 36 exponátov od 8 vystavovateľov.

Z toho možno vidieť, že väčšia polovica našich členov nemala na výstave žiadny exponát. Za pripomienku stojí, že každý člen ZO počas dvoch rokov dostal do daru po dva nové stromčeky.

Vyhodnotenie:
Komisia zložená zo záhradkárov z Rakovej a ich priateľov z Čiech vyhodnotila najkrajšie výpestky a udelila aj zvláštne ceny.
V kategórii jablká:
1. miesto kolekcia jabĺk - Ing. Konkol
2. miesto odroda Ligol - p.Janík
3. miesto odroda Rubín - p.J.Machovčák {Ing.Konkol}
4. miesto odroda Spartan - p.A.Badžgoňová
5. miesto odroda Ligol - Ing. Hroš

V kategórii hrušky :
1. miesto Ázijská hruška - p.J.Prachniar
2. miesto Boscova flaška - p.J.Fefko
3. miesto Pribinova - Ing.Konkol

V kategórii slivky:
1. miesto odroda Jojo - p.M.Páleníková

V kategórii zelenina:
1. miesto zeleninový kôš - p.V.Krátka
2. miesto kolekcia paprík - Ing. Konkol
3. miesto kapusta - p. P.Ďurkáč
4. miesto zeleninový kôš - p.A.Badžgoňová
5. miesto zeleninový kôš - p.M.Grečmal

Zvláštna cena:
Dyne - p.A.Badžgoňová
Zeleninový kôš - p.M.Papajová

O tom, že sa klíma postupne otepľuje svedčí aj naša výstava. Konkrétne je to množstvo vystavených exponátov hrozna od 7 vystavovateľov a len 1 exponát sliviek, pretože slivky v teple veľmi rýchlo dozreli. Výstava zaznamenala ústup hrušiek čo je dôsledkom chrastavivosti a ktoré ničí tiež hrdza hrušková. Rozmohla sa predovšetkým z dôvodu vyššieho počtu vysadených tují v záhradách.

Na záver ...

V dňoch 29.-30.09.2018 sa konala okresná výstava ovocia a zeleniny, tentoraz v Rudine. Na výstavu sme umiestnili 35 exponátov zo Staškova. Exponáty inštalovali p. Dodek a p.Ing. Konkol. Na výstave sa zúčastnilo 14 organizácii z Kysúc z celkového počtu 19.
Z celkového počtu 460 exponátov od 160 vystavovateľov bolo udelených 32 cien.

Z našich vystavovateľov získali ocenie:
V kategórii zelenina získala p.V.Krátka 2. miesto za zeleninový kôš .
V kategórii jablká získal 5.a 7. cenu za jablká Melódia a Rubín p. Ing. Konkol.

Rubrika: