Nachádzate sa tu

Výstava ovocia a zeleniny v Staškove 2015

Členská schôdza

Dňa 4.a 5.10.2015 usporiadala naša organizácia výstavu ovocia a zeleniny v priestoroch vestibulu obecného úradu v Staškove. Na výstave bolo vystavených 174 exponátov, z toho 38 exponátov zeleniny a 136 exponátov jabĺk.

Spolu sa zúčastnilo výstavy 40 vystavovateľov.
Vystavovatelia: K. Čagalová, Ján Dodek, Edita Bukovanová, J.Janík, E. Chabroňová, Andrea Hrošová, J. Michalisková, Marián Šupčík, Emil Maslík, F. Lištvan, J. Budoš, A. Badžgoňová, Ján Križan, A. Grečmal, Ladislav Balala, Terezia Šupčíková, A. Oškrobaná, M. Machovčák, M. Jakubiak, Anton Konkol, J. Belko, M. Koudelková, Ján Hroš, J.Kožák, P. Čišecký, J. Basa, Ján Straka, Ladislav Maslík, J. Čuboň, O. Pupík, M. Dej, D. Dej, Martina Páleníková, J.Haluščák, J. Janošec, Milan Veselovský, F. Krišťák, J. Machovčáková.

Ďalší vystavovatelia:
Materská škola, ZŠ Staškov, Školský klub detí, V. Krátka (ovocný kôš,zeleninový kôš), Martina Páleniková ( ovocný kôš), Romana Hrošová (perníky), Edita Bukovanová ( ruže), G. Kajánek (ruže), Únia Žien, J. Hrtusová (mandarínka,citrónovník), J. Janík (figovník).

Počas výstavy prebiehala súťaž vystavených exponátov v kategóriách jablko,hruška, slivka, zelenina.

Ocenené ovocie v kategórii jablko:

1. miesto - odroda Rubín p. Koudelková
2. miesto - odroda Bohemia p.Anton Konkol
. odroda Rubín p. Anton Konkol
3.miesto - odroda Rubinola p. Janík
4. miesto odroda Ligol p. Basa, 5. miesto odroda Ligol p. Dodek, 6. miesto odroda Grahamovo p. Chabroňová, 7.miesto odroda Boskové červené p.Križan, 9.miesto odroda Jonalord p.Konkol, 10.miesto Zvonkové p.M.Machočak, 11.miesto odroda Rubinola p.F.Krišťak.

Ocenené ovocie v kategórii hruška:

1.miesto odroda Bosková fľaška p.J.Janík
2.miesto odroda Druvardová p.L.Maslík
3.miesto odroda Konferencia p.Konkol
4.miesto odroda neznáma p.Čuboň

Ocenené ovocie v kategórii slivka:

1.miesto odroda Prezident p.Čagalová
2.miesto odroda Jojo p.Konkol

Ocenené exponáty v kategórii zelenina:

1.miesto Paprika p.Konkol
2.a 3.miesto zeleninové koše p.V.Krátka
4.miesto Tekvica p.Badžogoňová

Z výstavy bolo vybratých 40 exponátov, ktoré boli odoslané na Okresnú výstavu v Čadci. ZO SZZ v Staškove ďakuje všetkým zúčastneným organizáciám.
Sú to:
Materská škola v Staškove pod vedením p. Smrečkovej Anny, Školský klub pri základnej škole pod vedením p. Konkolovej Ľudmily, Ǔnia žien pod vedením p. Machovčákovej Jozefy.
Poďakovvanie patrí všetkým zúčasneným záhradkárom, ktorí prispeli k úspechu výstavy. Ďakujeme obecnému úradu pod vedením starostu obce p. ING Šimčiska, za poskytnutie priestorov, pomoc pri inštalácii výstavy a za finančnú pomoc na zakúpenie vecných cien.

Výstava ukazuje, že trend pestovania ovocia a zeleniny v domácich podmienkach napreduje a preto zmysel našej organizácie nemá len formálny charakter. Organizovanie výstav a rôznych akcií tak prispieva k motivácii pestovať zdravé produkty i v našich nie príliš prívetivých podmienkach. Ako potvrdila bohatá účasť vystavovateľov, tak aj u nás sa dá dopestovať kvalitné, zdravé ovocie a zelenina.

Rubrika: