Nové stromčeky pre našich členov

Naša organizácia zabezpečila pre našich členov nové ovocné stromčeky. Jablone odrôd Rubín, Rubinola, Reno a Wanda.
Každý člen ZO SZZ v Staškove obdrží jeden stromček. V tomto období (november 2015), distribuujú členovia výboru
stromčeky všetkým súčasným aktívnym členom. Zámerom je podporiť obnovu a rozvoj pestovania zdravého ovocia v našej obci a
motivácia do ďalšej činnosti organizácie.

6.ročník výstavy ovocia, potrieb záhradkárov a farmárskych produktov

V dňoch 23.- 24.10.2015 sa konal 6.ročník výstavy ovocia, potrieb záhradkárov a farmárskych produktov v priestoroch výstaviska Expo Center Trenčín.
Počas výstavy sa konal 20.ročník celoslovenskej súťaže O najkrajšie jablko v ktorej vyhrala odroda jablka Bohemia. V súťaži profesionálov Jablko roka 2015 vyhrala odroda Evelina od firmy Danubius Fruct,s.r.o.

Okresná výstava ovocia a zeleniny v Čadci 2015

V dňoch 10.a 11.10.2015 sa uskutočnila Okresná výstava ovocia, zeleniny a aranžovania v dome kultúry v Čadci.

Program výstavy:
Sobota 10.10.2015
13:00 Otvorenie
14:00 - 19:00 Prehliadka exponátov
14:00 - 19:00 Poradenská služba pre záhradkárov
Nedeľa 11.10.2015
08:00 - 16:00 Prehliadka exponátov
10:00 - 12:00 Poradenská služba pre záhradkárov
16:00 Odovzdanie cien
16:30 Ukončenie výstavy

Výstava ovocia a zeleniny v Staškove 2015

Dňa 4.a 5.10.2015 usporiadala naša organizácia výstavu ovocia a zeleniny v priestoroch vestibulu obecného úradu v Staškove. Na výstave bolo vystavených 174 exponátov, z toho 38 exponátov zeleniny a 136 exponátov jabĺk.

Stránky

Subscribe to Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Staškove RSS