Nachádzate sa tu

Príhovor k 50 výročiu založenia ZO SZZ V Staškove

Členská schôdza

Staškovskí záhradkári oznamujú našim spoluobčanom, že od 05.09.2022 sa začala prevádzka muštárne.
muštáreň bude otvorená vždy v pondelok a piatok v čase od 16:00 hod do 18:00 hod. Bližšie informácie sú vyvesené na dverách muštárne alebo na tel.č. 0911 167 580.

Príhovor bývalého predsedu p. Bukovana ku príležitosti 50. výročia založenia Základnej organizácie SZZ v Staškove, ktorý bol uverejnený v brožúre vydanej k tejto udalosti.

Naši priatelia.

Som rád, že ste otvorili našu pamätnicu a prečítate si o našej organizácii čo sa nám za 50 rokov podarilo alebo nepodarilo. Patrí sa poďakovať všetkým členom organizácie, ktorí doviedli život organizácie k jubileu osláv 50. výročia založenia. Zvlášť sa patrí vysloviť obdiv a poďakovať sa zakladajúcim členom organizácie, lebo začiatky všetkého sú vždy najťažšie. Sú krokom do neznáma, tak ako prvý krok človeka na Mesiac, lebo neviete kde vstúpite, neviete kde dôjdete a čo tým dosiahnete. O to väčšie poďakovanie patrí týmto prvým a zakladajúcim členom organizácie, lebo všetky tieto počiatočné ťažkosti a problémy dokázali svojím nadšením, obetavou a cieľavedomou prácou prekonať. Ich práca sa stala vzorom a príkladom pre ich ďalších nasledovateľov, ktorí cez mnohé problémy a úskalia dokázali úspešne pokračovať v ich práci a tak doviesť organizáciu k tomuto významnému jubileu. Poďakovanie tiež patrí všetkým tým, ktorí našli pre činnosť organizácie pochopenie a podľa svojich možností jej pomáhali vytvárať podmienky pre jej existenciu. V ľudskom živote 50 rokov je významné jubileum. V živote organizácie je to podstatne viac, lebo život organizácie sa skladá z jej vlastného života, ktorý tvoria a formujú členovia organizácie. To že sa organizácia dožije 50 rokov znamená , že ju tvorili členovia, ktorí jej obetovali veľa svojej sily, energie a voľného času, ktorí našli v nej svoje zaľúbenie. Túto činnosť nevykonávali len pre svoje dobro. Organizácia sa aktívne zúčastňovala a zúčastňuje diania v obci. Zásluhou jej členov sa rozšíril a skvalitnil sortiment pestovaného ovocia a zeleniny. To, že organizácia vykonáva svoju činnosť dobre svedčia aj mnohé ocenenia, ktoré získala na okresných a celoslovenských výstavách. Treba poďakovať aj našim priateľom z Rakovej, Rudiny, Novej Bystrice a ďalším. Oslavou tohto výročia sa nekončí život organizácie. To výročie je naopak výzvou pre ďalšiu činnosť organizácie. Treba len popriať, aby organizácia mala silu, elán a energiu pokračovať vo svojej činnosti, aby sa jej predsavzatia splnili a dosahovala výsledky, ktoré budú vždy lepšie ako tie predchádzajúce. Na záver môjho zamyslenie chcem všetkým popriať veľa zdravia , šťastia, na záhradkách dobrú úrodu, lebo v prírode je všetko čo potrebujeme, pretože sme z nej vzišli, len sme na to zabudli....

Bukovan Milan